Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia


W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie podstaw technologii wykorzystania odpadowego szlamu z polerowania i szlifowania szkła w technologii szkieł użytkowych”, uprzejmie prosimy o przedstawienie szacunkowej oferty na realizację zadań przedstawionych w załączonym zapytaniu ofertowym.
Termin składania ofert: 6 marca 2018 r.
O dofinansowanie będziemy się starać w ramach prowadzonego Konkursu 1/1.1.1/2018 Szybka ścieżka dla MŚP – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Do pobrania:
1Zapytanie ofertowe
f