Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej


Zapraszamy do składania oferty cenowej na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w firmie Szkłoland sp. z o.o.
Termin składania ofert: 8 listopada 2017 r.
Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Załączniki do zapytania

Usługa jest planowana w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Termin składania ofert dobiegł końca. Wyniki zapytania są dostępne w załączniku.

1Zapytanie ofertowe
2Załaczniki
3Wyniki zapytania ofertowego
DecoGlass