Hartowanie szkła polega na nagrzaniu szkła od 620ºC do 720ºC, a następnie gwałtownym ochłodzeniu sprężonym powietrzem.

Powoduje to zwiększenie wytrzymałości mechanicznej szkła. Jako szkło bezpieczne, przy rozbiciu rozpada się na drobne, tępe kawałki szkła.

f